АРХІВ
   ЕКСПОЗИЦІЯ
   ІСТОРІЯ
   КЕРІВНИЦТВО
   КОНТАКТ
   КРАЄЗНАВСТВО
   ЛІНКИ
   ПУБЛІКАЦІЇ
   ВИСТАВКИ
   ЗАХОДИ

ГОЛОВНА СТОРІНКА

Тут спілкуються українською Аратта – вікно у світ
 

Краєзнавство


  Цинкаловський Олександр Миколайович (народився 09.01.1898, м. Володимир-Волинський, помер 19.04.1983, м. Краків) – дослідник історії Волині, проблем археології, музеєзнавства, історії церкви, краєзнавства.
   Навчався в Ковельській та Казанській гімназіях (1914-1917). З 1920 працював учителем у с. Осмиловичі Володимирського повіту 1925 розпочав навчання на православному богословському факультеті Варшавського університету. Після його закінчення з 1928 працював у Державному археологічному музеї (Варшава), з 1936 - дир. Волинського музею при Кременецькому ліцеї. Обраний д. чл. НТШ у Львові та Польського археологічного товариства. В 1943-1944 - завідувач Волинського відділу Державного археологічного музею. 1944 емігрував на Захід.
   З 1952 проживав у Кракові протягом кількох років, призначався секретарем Польського археологічного товариства, тісно співробітничав з Інститутом дослідів Волині (Канада). Здійснював археологічні дослідження, збирав історичні та етнографічні пам‘ятки, архівні документи на Волині, Поліссі, Галичині та Підляшші. Протягом 30-х рр. опрацював археологічний атлас Волині та Волинського Полісся, окреслив західні кордони розселення східно-слов’янських племен, ідентифікував літописне місто Червень.
   Автор монографії – „Матеріали до праісторії Волині і Волинського Полісся” (1961), енциклопедичного краєзнавчого словника – „Стара Волинь і Волинське Полісся” (т.1-2, 1984-1986). Досліджував перебування Т.Г.Шевченка на Волині. Вагоме значення мають праці Цинкаловського з історії церковної архітектури в Західній Україні ХVІІ-ХVІІІ ст. Похований на православному цвинтарі у Варшаві (Польща).


   Леон Каленикович Пучковський народився 19.05 1905 р. в селянській сім"ї. Закінчив три класи початкової школи (1912-1915 рр.). Навчався у 1910 р. у школі січових стрільців під керівництвом учителя Ф. Вишиваного. Був активним учасником товариства "Просвіта". Служив у польській армії. З 1941 по 1945 рр. був забраний на примусові роботи у Німеччину. Задумав скласти літопис Литовежа у 1938 році. Зібрав невелику кількість матеріалів, та перешкодила Друга світова війна, і пропали зібрані матеріали.
   Після 1964 р., коли Л. К. Пучковський вийшов на колгоспну пенсію, у найбільш плідний період, ветеран успішно листувався з науковцями Кракова, Варшави, Києва, Санкт-Петербурга. Спілкувався і співпрацював з О. Цинкаловським. Не був осторонь археологічних досліджень литовезьких городищ: методично обходив хати односельців, розпитуючи старожилів, одночасно призбируючи різні старожитності, зокрема фотокартки (виготовляв із них копії), записуючи пісні, казки, звичаї - усе, що стосується рідного села.
   У 1972 році автор створив рукопис книжки. Понад дванадцять років видавці під різними приводами завертали рукопис сільського мудреця. Лише у 1994 році частково опубліковано багатолітню працю Л. Пучковського - в Луцькому часописі "Вісті" у чотирьох десятках номерів. Численні краєзнавчі дописи видрукувані ним також у районній газеті "Колос". Чимало археологічних знахідок передано до музеїв Литовезької середньої школи та в с. Іваничі. У фонди обласного краєзнавчого музею надійшов один із машинописних примірників "Нарису"... та альбом із фотографіями, що відображають історію Литовежа, понад 200 одиниць.    Помер15.03 2001 р. Нарис був виданий окремою книгою у 2003 році.


   Микола Матвійович Корзанюк народився 19.12 1920 р у селі Млинище Іваничівського району. Усе своє життя він збирав мовні неоціненні фольклорні та етнографічні скарби, а також історичні та археологічні матеріали нашої місцевості, проводив топонімічні дослідження, відшукував і опрацьовував гори архівних документів, прищеплював навички дослідницької роботи своїм учням.
   Він був ініціатором приїзду в 1977 році експедиції, що зацікавилась розкопками юних краєзнавців, котрими було знайдено старовинні речі вжитку часів Київської Русі, місця поселень древніх бужан, дулібів, печі випалювання пліноди, загадкові кургани на околиці села Буханка.
   Значне місце серед його захоплень займає агробіологія. Три покоління селян пізнавали секрети щеплення, запилення, запобігали хворобам рослин. З тоненьких прутиків на чистому полі його виховні непоміто виростили чудовий сад. Надбане десятками років зі смаком оформлене ним, проілюстроване знімками (ще одне його захоплення), не раз виборювало першість на краєзнавчих конференціях. Старанно визбирував народні скарби: пісні, казки, прислів’я, загадки, легенди, народні звичаї. Його „Словник західно-волинські говірки”, виданий Академією наук України, вміщує зібраних і записаних ним понад 5600 слів і зворотів народної розмовної мови. У 1989 інститут мовознавства АНУ видав фольклорно-етнографічну монографію „Волинське Надбужжя” М. Корзанюка.
   Своє мудре, зважене слово ставив на сторожі нетлінних цінностей духовності, свято вірячи в неминучість національного відродження. Ім’ям краєзнавця названий конкурс „Моє рідне Прибужжя”. Помер 30.11. 1994.


   Олександр Миколайович Бобак народився 7.03. 1958 р. у сім’ї хліборобів в селі Млинище Іваничівського району. Після закінчення поромівської школи здобував професію фотографа у луцькому училищі побутового обслуговування та київському технологічному технікумі. Успішно закінчив їх, свої подальші роки присвятив мистецтву.
   Спершу працював на педагогічній ниві в училищі, згодом – на журналістській, у часописах міста Нововолинськ „Народна рада”, „Робітничий голос”, „Наше місто”. Голова нововолинського осередку краєзнавців, внутрішньою потребою якого є краєзнавство та родовід.
   Дослідив і видав буклети про святині Надбужжя. У 2002 р. вийшов його історико краєзнавчий нарис „На кручі Бугу”. Олександр Миколайович ініціював і сприяв запровадженню конкурсу ім. М. Корзанюка – „Моє рідне прибужжя”. Друге захоплення Олександра Бобака – поезія. Його перу належить збірка „Душі зізнання” що вийшла в 1999 р.
Помер 29.10.2009 р.

 
Copyright ©2007 by D@nussik & Museum
Будь-яке копіювання та використання матеріалів, вміщених на цьому сайті, є заборонене і тягне за собою юридичну відповідальність! Використання є можливе виключно з дозволу автора та посиланнями на нього.
Kreator Stron www